Beschikbare producten van EUROSENSE België

Orthofoto's

Click to enlarge - Gare de Liège (Belgium)

EUROSENSE is de eigenaar van 15 cm orthofoto’s (opname in oktober 2007) van de volgende grote steden in België: Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi, Gent en Brugge (met inbegrip van de havengebieden). Voor de gemeenten en steden nabij de Nederlandse grens beschikken wij eveneens over verschillende datasets afkomstig van onze Nederlandse projecten.

Historische datasets zijn vaak zeer bruikbare instrumenten voor de monitoring van veranderingen binnen een bepaalde periode. EUROSENSE beschikte over analoge orthofotoplannen van heel België van de jaren ’70. Andere datasets kunnen steeds –weliswaar tegen betaling- opgezocht worden in het rijkelijk archief van EUROSENSE.

3D gebouwen- en vegetatiedata

Click to enlarge - Antwerpen (Belgium)

Op basis van de orthofoto’s in Nederland werd in 2003 een unieke databank aangemaakt voor heel Nederland met inbegrip van een buffergebied in Vlaanderen. In 2006 werd deze dataset geactualiseerd voor een groot deel van de provincies Antwerpen en Limburg. In 2008 werd voor de tweede maal een 15 km brede buffer langsheen de Nederlandse grens geactualiseerd. Voor de aanmaak van deze dataset werd gebruik gemaakt van stereobeelden. Deze beelden maken het mogelijk om het grondvlak en de hoogte van objecten te karteren. In de dataset zijn de grondvlakken van gebouwen, vegetatie, industrie, kassen en water als aparte groepen gedefinieerd. Voor de vegetatie en de gebouwen (min. opp. 60 m²) is een hoogte attribuut opgenomen.


De 3D gebouwen en vegetatiedata kunnen gebruikt worden voor het creëren van hoogtemodellen en 3D visualisaties. De toepassingen zijn zeer gevarieerd, gaande van gebruik voor het plannen van zendmasten voor telecombedrijven, geluidsmodellering, het bepalen van de hoeveelheid groen en bebouwing in een gemeente tot het voorstellen van de impact van een nieuw bouwproject in een stedelijke omgeving.


Contact onze Belgische vestiging voor meer informatie en demo data.