Projecten in België

Click to enlarge - Koekelberg (Belgium)

EUROSENSE staat vooral bekend voor grote projecten in fotogrammetrie, thermografie en laserscanning. In onderstaande paragrafen worden enkele Belgische projecten voorgesteld. Voor meer informatie met betrekking tot onze projecten kan u ook terecht op de EUROSENSE referentie pagina.

NGI – Bijwerking Belgische gebouwen succesvol afgerond!!

EUROSENSE heeft recentelijk een driejarig project in opdracht van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) succesvol afgerond. Quasi alle Belgische gebouwen werden bijgewerkt aan de hand van fotogrammetrische restitutie. De resulterende databank geeft een overzicht van de geactualiseerde toestand van de gebouwen in België. Het NGI zal deze dataset aanwenden voor de bijwerking van haar topografische kaarten en afgeleide producten. De geleverde fotogrammetrische restituties zijn van hoge kwaliteit en volgens de opgegeven productiesnelheden van het NGI. EUROSENSE heeft eveneens specifieke software ontwikkeld voor de kwaliteitscontroles.

Vlaanderen in 3D

Click to enlarge

In opdracht van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen zal EUROSENSE de komende 3 jaar instaan voor hoge resolutie LiDAR-luchtopnamen in de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (zie kaart). De hoge resolutie LiDAR-metingen (16 punten/m²) worden door EUROSENSE verder verwerkt tot een digitaal hoogtemodel (DTM).
Simultaan en op hetzelfde platform zullen er tevens digitale luchtopnames gemaakt worden die EUROSENSE zal verwerken tot een orthofotomozaïek (resolutie = 10cm).

Scanning dataset Vlaanderen uit de jaren ’90 en aanmaak historische orthofotomozaïek van Vlaanderen

Click to enlarge

Op vraag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, is EUROSENSE in haar archieven gedoken en werden de originele negatieven van de vluchten over Vlaanderen eind jaren ’80 – begin jaren ’90 opgediept. In de loop van 2013 zullen ongeveer 1500 negatieven opnieuw gescand worden en volgens de nieuwste technologieën verder verwerkt worden tot historische orthofotomozaïeken.

Aanmaak van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Click to enlarge - GRB Tervuren (Belgium)

De Vlaamse overheid heeft behoefte aan grootschalige digitale kaarten van haar grondgebied en heeft daarom het concept Grootschalig Referentie Bestand (GRB) uitgewerkt. Deze kaarten zullen gebruikt worden door de gemeenten als basiskaart voor zowel bovengrondse infrastructuren als ondergrondse netwerken. Naast de grootschalige vluchten die in dit kader uitgevoerd worden, is EUROSENSE ook betrokken bij de eigenlijke aanmaak van deze digitale kaarten, in samenwerking met landmeters. Dit team heeft ondertussen GRB’s aangemaakt voor bijna 60 gemeenten. Klik hier voor meer informatie.

Thermografie

Click to enlarge - Thermo Antwerpen (Belgium)

Tot op heden heeft EUROSENSE de meest belangrijke thermografie projecten uitgevoerd in België. Dankzij haar jarenlange ervaring heeft EUROSENSE thermografie projecten uitgevoerd voor het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Genk, de stad Antwerpen en 20 omringende gemeenten, de stad Gent, Tervuren en Wellen. In 2012, voerde EUROSENSE ook het thermografie project uit voor de Stad Luxemburg.  De thermografische kaarten van Gent en Antwerpen kunnen digitaal geconsulteerd worden op  ‘Warmtefoto Gent’ en ‘Zoom in op uw dak Antwerpen’. Recent werden volgende projecten toegekend aan EUROSENSE: de thermografie en lichtkartering van een aantal industriezones in Oost-Brabant in opdracht van Interleuven  (zie artikel Nieuwsblad) en de thermografie van Leuven (zie artikel Bouwkroniek).

Boominventarisatie en analyse van de gezondheidstoestand van bomen

Click to enlarge

Langsheen de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert EUROSENSE al 10 jaar lang boominventarisaties uit. Hierbij wordt tevens de fysiologische gezondheidstoestand van de bomen geanalyseerd. Om te komen tot een gecombineerde score van de gezondheidstoestand van de bomen worden de bomen geïnterpreteerd met behulp van kleur infrarood luchtfoto’s evenals visueel geïnspecteerd op het terrein door ervaren boomexperts. Klik hier voor meer informatie.
Voor ongeveer de helft van de provincie West-Vlaanderen heeft EUROSENSE een inventaris opgemaakt van het bomenbestand langs de gewestwegen. Naast deze basisinventaris werd ook een thematische inventaris opgemaakt waarbij de gezondheidstoestand van de bomen geanalyseerd werd. Klik hier voor meer informatie.
Momenteel wordt dezelfde inventaris uitgevoerd voor de andere helft van de provincie West-Vlaanderen. Een gelijkaardig project wordt eveneens uitgevoerd in Oost-Vlaanderen.
In opdracht van Leefmilieu Brussel (BIM) wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gezondheidstoestand van de bomen in parken geanalyseerd door onze ervaren boomspecialisten.

Orthofoto’s en vectoriële kaarten van het Belgische spoorwegennetwerk

Grootschalige vectoriële kaarten, orthofoto’s en andere bijkomende geografische informatie zijn cruciaal voor het onderhoud van het spoorwegennetwerk. In opdracht van Infrabel – Tuc Rail, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur, voerde EUROSENSE een driejarig project uit waarbij actuele en gedetailleerde geo-informatie in kaart werd gebracht langsheen het Belgische spoorwegennetwerk (3500 km). In het kader van dit project werden vluchten uitgevoerd met verticale en oblieke camera’s langsheen het volledige spoorwegennetwerk. Daarna werden nauwkeurige digitale orthofoto’s en grootschalige vectoriële 3D-kaarten aangemaakt. Klik hier voor meer informatie.

Bent u geïnteresseerd in meer Belgische projecten? Neem gerust een kijkje op de  EUROSENSE referentiepagina of contacteer onze  Belgische vestiging.