Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Tytuł Projektu:
Wzrost konkurencyjności spółki Eurosense na krajowym i europejskim rynku usług w dziedzinie teledetekcji dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii lotniczego skaningu laserowego oraz pomiaru termowizyjnego.

Cel Projektu:
Wzrost wartości i konkurencyjności spółki Eurosense Sp. z o.o. poprzez oferowanie nowych jakościowo, innowacyjnych usług w dziedzinie teledetekcji: - lotniczego skaningu laserowego LIDAR - pomiaru termowizyjnego.

Zakres Projektu:
Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie lotniczego skaningu laserowego oraz zobrazowań termowizyjnych w fotogrametrii i teledetekcji.

Okres realizacji:
Lipiec 2009 – maj 2010 r.