Beschikbare producten van EUROSENSE BV (Nederland)

 Orthofoto's

DKLN2008 Bourtange

EUROSENSE BV beschikt over landsdekkende datasets van orthofoto's, 3D gebouwen en vegetatiedata, clutterdata en Digitale Terrein Modellen (DTM). Deze datasets zijn klaar voor levering en hebben zeer aantrekkelijke prijzen omdat ze gebruikt worden door meerdere gebruikers. In 2011 heeft EUROSENSE voor de zesde keer een DKLN, digitale kleurluchtfotokaart van Nederland, aangemaakt. De DKLN2011 is een fotografische bedekking van Nederland en 15km over de grens met België en Duitsland met een resolutie van 25cm. Klik hier voor de productfolder van de DKLN2011.

Verschillende gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries gebruiken de DKLN, maar ook ingenieursbureaus en nutsbedrijven gebruiken de data in hun projecten en processen. De DKLN is heel nuttig als basiskaart, voor visualisaties en voor kartering. Er zijn ook landsdekkende luchtfoto's beschikbaar van 1996, 2000, 2003, 2006 en 2008. Deze kunnen gebruikt worden om veranderingen in tijd op te volgen. De DKLN bestaat uit RGB en CIR mozaïeken die verdeeld zijn in tegels van 4 bij 4 km. Op aanvraag kan ook een mozaïek aangemaakt worden. De luchtfoto’s kunnen geleverd worden in Tiff, MrSID of ECW formaat. Bovendien is de DKLN ook beschikbaar als WMS service.

Orthophoto DKLN2008

3D gebouwen- en vegetatiedata

Polygondata Netherlands by EUROSENSE

Op basis van de DKLN2003 werd een unieke 3D database aangemaakt van heel Nederland. In 2006 en 2008 werd deze dataset geüpdate op basis van de landsdekkende luchtfoto's van het betreffende jaar (DKLN). Voor de aanmaak van deze dataset werd gebruik gemaakt van stereobeelden. Deze beelden maken het mogelijk om het grondvlak en de hoogte van objecten te karteren. In de dataset zijn de grondvlakken van gebouwen, vegetatie, industrie, kassen en water als aparte groepen gedefinieerd. Voor vegetatie en gebouwen (min. opp. 60m²) is een hoogte attribuut opgenomen.

De 3D gebouwen en vegetatiedata kan gebruikt worden voor het creëren van hoogtemodellen en 3D visualisaties. De toepassingen van de dataset zijn zeer gevarieerd, gaande van gebruik voor het plannen van zendmasten voor telecombedrijven, geluidsmodellering, het inschatten van overstromingsrisico’s en milieueffecten, het bepalen van de hoeveelheid groen en bebouwing in een gemeente tot het voorstellen van de impact van een nieuw bouwproject in een stedelijke omgeving. Dit unieke product is beschikbaar voor 2003, 2006 en 2008. Tevens zijn aparte bestanden beschikbaar die de veranderingen weergeven tussen 2003-2006 en tussen 2006-2008. Klik hier voor de productfolder van de 3D data.

Clutterdata

Click to enlarge - Clutterdata EUROSENSE (The Netherlands)

Elk type object heeft zijn eigen kenmerken met betrekking tot de voortbeweging van radiogolven. Aan de hand van de 5 klasses (gebouwen, vegetatie, industrie, kassen en water) uit de 3D data zijn drie clutterbestanden gedefinieerd, namelijk één met de dichtheid van bebouwing en vegetatie, een tweede met de verspreiding van klasses en een derde met de hoogte van bebouwing en vegetatie. Deze drie clutterdatasets worden gebruikt om radiopropagatiemodellen te maken. Verschillende telecombedrijven gebruiken deze modellen voor de optimalisatie van hun draadloos netwerk.

DTM

Met behulp van de stereobeelden van de DKLN2008 met resolutie 25cm heeft EUROSENSE BV een Digitaal Terrein Model (DTM) aangemaakt. Het DTM bestaat uit massapunten en breeklijnen en is ook beschikbaar als hoogtegrid. De hoogtedata geeft de hoogte van de grond weer, zonder gebouwen en vegetatie. De dataset heeft een hoogtenauwkeurigheid van 40cm. Het DTM is bijzonder interessant omdat de breeklijnen plotse veranderingen in terreinhoogte weergeven. Naast de gangbare terreinelementen definieert het DTM ook elementen zoals dijken, bruggen, spoorwegen en kanalen. Dit in tegenstelling tot hoogtebestanden uit laseraltimetrie die alleen uit puntmetingen bestaan, zoals bijvoorbeeld het AHN(Actueel Hoogtebestand Nederland). Klik hier voor de productfolder van het DTM.

 Contacteer onze Nederlandse vestiging voor meer informatie en demo data.